Saturday, July 31, 2010

Rancangan Pengajaran Tahunan j-QAF


Rancangan Pengajaran Tahunan j-QAF dari tahun 1 - 6 format word kecuali RPT tahun 6 (pdf).

Sila klik link ini:


Friday, July 30, 2010

Puasa


HIKMAH DAN KELEBIHAN IBADAH PUASA
Sangat banyak hadis Nabi Muhammad s.a.w. mengenai hikmat dan kelebihan ibadat puasa antaranya ialah:

1. Sabda Nabi:
Ertinya: "Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan beriman dan kerana Allah, nescaya diampun dosa-dosanya yang telah lalu".
(Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah).

2. Sabdanya lagi:
Ertinya: "Tiap-tiap amalan anak Adam itu digandakan — satu kebaikan dengan sepuluh yang seumpamanya hingga tujuh ratus ganda, firman Allah Taala — "melainkan puasa, yang diamalkan untuk Aku, maka Akulah yang akan membalasnya, ia menahan syahwatnya dan meninggalkan makan kerana untuk Aku". Bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan — pertama gembira ketika ia berbuka clan keduanya gembira ketika menemui Tuhannya nanti. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada bau kasturi. Puasa itu adalah perisai, apabila salah seorang kamu berpuasa maka janganlah mencarut dan jangan berkelahi. Maka apabila ada orang yang mencerca dan hendak membunuhnya, katakanlah kepadanya:"Sesungguhnya aku adalah orang yang berpuasa".

RUKUN PUASA
Orang yang berpuasa
Niat (sahaja aku berpuasa esok hari di Bulan Ramadhan kerana Allah Ta’ala)
Menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa.

SYARAT SAH PUASA
Islam — tidak sah puasa orang-orang kafir dan orang murtad.
Berakal atau mumaiyiz — tidak sah puasa orang yang hilang akal atau belum mumaiyiz.
Suci daripada haid dan nifas sepanjang siang hari puasa.
Berniat pada tiap-tiap malam.
Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa.
Pada hari yang sah puasa — tidak sah puasa pada hari yang diharamkan berpuasa.

SUNAT PUASA
Perkara-perkara yang disunatkan bagi orang-orang yang berpuasa ialah:
Menyegerakan berbuka puasa manakala telah yakin masuk matahari.
Berbuka puasa dengan buah tamar atau benda-benda manis, dan jika tidak didapati dengan air.
Membaca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad s.a.w.
Makan sahur.
Melambatkan makan sahur, tetapi janganlah sampai masa yang disyaki naik fajar.
Mandi hadas besar sebelum terbit fajar.
Membanyakkan bersedekah dan ibadah seperti membaca AI-Quran, sembahyang­sembahyang sunat seperti tarawih dan witir.
lktikaf

BATAL PUASA
Puasa akan batal dengan salah satu daripada perkara-­perkara di bawah ini:
Memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga yang terbuka dengan sengaja (makan & minum).
Muntah dengan sengaja (jika termuntah, tidak batal puasa).
Bersetubuh dengan sengaja, sekalipun tidak keluar mani.
Mengeluarkan mani dengan sengaja atau dengan jalan bersuka-suka seperti berpeluk­ cium dan sebagainya.
Kedatangan haid atau nifas.
Gila sekalipun hanya sekejap masa.
Mabuk atau pengsan sepanjang-panjang hari, dari terbit fajar hingga terbenam matahari.
Bersalin.
Berbuka puasa sebelum yakin terbenam matahari.
Murtad — iaitu orang yang keluar daripada agama Islam, sama ada dengan hari, perkataan atau perbuatan.
Merokok

TIDAK BATAL PUASA
Menelan air liur yang bersih dan dimaafkan bagi orang yang gusinya selalu berdarah.
Bersuntik ubat atau air garam ke dalam saluran darah.
Termasuk debu atau tepung yang halus ke dalam rongga.
Termasuk agas atau nyamuk dan seumpamanya ke dalam rongga.
Termasuk air semasa berkumur-kumur atau air yang dihisap ke hidung dengan tidak bersangatan.
Termasuk air mandi semasa wajib atau mandi sunat
Memasukkan sesuatu ke dalam dubur atau qubul dengan sengaja untuk tujuan istinjak atau perubatan.

MAKRUH PUASA
Menggosok gigi selepas gelincir matahari (selepas zohor).
Merasa makanan - kerana takut sampai ke dalam rongga.
Memamah sesuatu - kerana membanyakkan air liur dan ditakuti akan tertelan.
Mencium atau mengucup isteri.
Banyak berkumur-kumur.
Mengeluarkan darah seperti berbekam dan lainnya.

ADAB BERPUASA
Setengah daripada adab-adab yang baik bagi menambahkan kesempurnaan dan pahala puasa ialah:
Jangan banyak berludah.
Jangan membuang masa dengan berbual-bual kosong main terup, main dam dan sebagainya.
Menghindarkan diri daripada melihat perkara­perkara yang haram.
Menjauhkan diri dari sebarang pendengaran yang haram.
Jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang mencarut atau kotor.
Menjaga tangan dari melakukan perbuatan haram dan menahan kaki dari berjalan ke tempat-tempat maksiat.
Jangan berlebih-lebihan makan minum ketika berbuka.
Jangan boros dalam perbelanjaan makan minum dan sebagainya.
Jangan banyak tidur, terutamanya waktu Siang hari.

DIBOLEHKAN BERBUKA BAGI:
Kedatangan haid atau nifas (wajib berbuka).
Sakit yang membahayakan.
Sakit yang tiada harapan sembuhnya.
Tersangat lapar atau dahaga yang membahayakan dan mencemaskan.
Dalam perjalanan (safar) sejauh dua marhalah (kira-kira 91km) atau lebih.
Tua yang tiada kuasa (daya) berpuasa.
Kandungan dalam perut bagi perempuan.
Menyusukan anak kecil.

Hukum-hukum kerana meninggalkan puasa terbahagi empat:
Wajib qadak.
Wajib qadak dan wajib membayar fidyah.
Tidak wajib qadak.
Tidak wajib qadak tetapi wajib membayar fidyah.

Wajib qadak dikenakan ke atas orang yang meninggalkan puasa kerana:
Kedatangan haid dan nifas.
Sakit yang membahayakan.
Tersangat lapar dan dahaga.
Dalam perjalanan.
Pitam
Mabuk
Mengandung *
Menyusukan anak *
( * berbuka kerana bimbangkan kesihatan diri masing-masing.)

Wajib qadak dan membayar fidyah dikenakan khusus kepada:
Orang yang mengandung *
Orang yang menyusukan *
( * berbuka kerana bimbangkan kesihatan anak masing- ­masing.)

Kadar Fidyah 1 hari = 1 cupak beras (lebih kurang 600gram)

Tidak wajib qadak khusus kepada orang yang meninggalkan puasa kerana:
Kafir (tidak beragama Islam).
Kanak-kanak.
Gila.

Tidak wajib qadak tetapi wajib membayar fidyah dikenakan ke atas orang yang meninggalkan puasa kerana:
Sakit yang tidak ada harapan sembuhnya.
Tua yang tidak kuasa (daya) berpuasa.

Beberapa Catatan Penting:
LEWAT QADAK PUASA:
Jika lewat qadak puasa hingga datang bulan Ramadan yang lain, wajib membayar fidyah secupak pada tiap-tiap hari puasa, dan jika lewat dua tahun. melewati dua kali Ramadan, wajib berfidyah sebanyak dua cupak dan begitulah seterusnya di samping wajib mengqadak puasa itu.

ORANG YANG MATI SEBELUM QADAK PUASA:
1. Orang yang lupus puasa Ramadan kerana sakit atau musafir dan ia mati sebelum mengqadaknya, tidak wajib diikuti dengan qadak atau fidyah dan tidak berdosa.
2. Jika seseorang itu mati sebelum mengqadak puasanya dengan ketiadaan uzur, maka walinya hendaklah mengqadakkannya atau mengeluarkan fidyah secupak pada tiap-tiap hari puasanya.
3. Fidyah puasa: laitu mengeluarkan secupak bahan makanan asasi (di negeri kita — beras) untuk tiap-tiap hari puasa yang ditinggalkan, kepada fakir miskin.

MELAKUKAN PERSETUBUHAN KETIKA BERPUASA
1. Persetubuhan itu akan membatalkan puasa jika dilakukan dengan sengaja (dalam keadaan sedar) sekalipun tidak keluar mani.
2. Menyebabkan wajib membayar kifarat (denda) selain mengqadak puasa bagi orang yang melakukan persetubuhan (pihak lelaki sahaja) jika sekiranya:
Persetubuhan dilakukan pada Siang hari.
Persetubuhan diiakukan dengan sengaja (tidak kerana lupa atau dipaksa).
Puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan (bukan kerana nazar, kifarat, puasa qadak Ramadan dan lain-lainnya).
Tidak didahului oleh pembatalan puasa dengan makan atau minum dan seumpamanya.

KIFARAT KERANA BERSETUBUH
Bilangan kifarat dikenakan bagi bilangan hari —bukan bilangan kali persetubuhan dilakukan,ertinya: jika seseorang itu bersetubuh beberapa kali dalam sehari, maka diwajibkan hanya satu kifarat sahaja, dan jika bersetubuh dua hari, diwajibkan dua kifarat dan demikianlah seterusnya.

Satu kifarat atau denda bagi orang yang melakukan persetubuhan ketika berpuasa pada bulan Ramadan ialah:
Memerdekakan seorang hamba yang mukmin, jika tidak kuasa;
Wajib berpuasa dua bulan berturut-tuiut,jika tiada kuasa:
Wajib memberi sedekah 60 cupak makanan

DARJAH PUASA
Puasa itu ada mempunyai tiga darjah (tingkatan):
Puasa 'umum' iaitu puasa kebanyakan orang dengan hanya menahan diri dari makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa dalam masa yang sama berbuat maksiat (mengumpat, menonton siaran tv yang ada unsur maksiat,) siang atau malamnya. Puasa darjah ini hanya mendapat lapar dan dahaga sahaja, tidak diredhai Allah Ta’ala.
Puasa 'Al-Khusus' iaitu berpuasa dengan cara menahan diri dari makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa, serta mengawal anggota­anggota yang zahir seperti mata, telinga, lidah, tangan, kaki dan faraj daripada melakukan maksiat. Puasa darjah ini diredhai Allah Ta’ala.
Puasa 'Khususul Khusus' iaitu berpuasa dengan cara memelihara segala perkara yang tersebut di atas tadi, sambil menjaga hatinya daripada maksiat batin iaitu sifat-sifat riak, ujub, takabbur dan lain-lainnya serta menghayati keagungan dan kebesaran Allah Ta’ala. Inilah puasa yang sangat berkualiti, seperti yang dilaksanakan oleh para nabi dan rasul serta wali Allah.

IKTIKAF
Iktikaf menurut dari segi bahasa bermakna: berhenti sebentar.
Adapun pengertian menurut istilah syara’ ialah: berhenti atau duduk di dalam masjid dalam jangka waktu yang ditentukan dengan niat untuk melakukan amal ibadah kepada Allah S.W.T.

lbadah yang dimaksudkan itu ialah seperti sembahyang-sembahyang sunat,zikir, doa. Membaca Al­Quran dan lain-lainnya. lktikaf boleh dilakukan pada waktu malam atau Siang.
Hukum melakukannya ialah:
1. Sunat, terutama dalam bulan Ramadan.
2. Wajib, kiranya dinazarkan.

Menurut sejarahnya, baginda Nabi Muhammad s.a.w. sentiasa mengerjakan iktikaf dalam bulan Ramadan, terutama pada sepuluh hari yang terakhir.
Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Saiyidatina 'Aisyah r.a. demikian katanya:
Ertinya: "Adalah Rasulullah mengerjakan iktikaf pada sepuluh hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, sehinggalah kepada saat baginda wafat."

Thursday, July 29, 2010

Batalkah puasa kita jika....


Ramadhan : Batalkah

Puasa Kita Jika...

Oleh : Zaharuddin Abd Rahman

www.zaharuddin.net

(ULANGAN SIAR PADA 2 SEPT 2008)

Ulama terbilang dunia ketika ini, Dr Yusoff Al-Qaradhawi pernah menyebut dan meluah rasa kurang setuju beliau dengan tindakan para ulama yang terlalu meluaskan perbuatan yang membatalkan puasa. Beliau lebih setuju untuk mengecilkan skop dan ruang lingkup pembatalan puasa kepada perbuatan yang benar-benar terdapat dalil tepat dari al-Quran, al-Hadith dan disepakati ulama sahaja.

Beliau berpendapat perbincangan panjang lebar oleh ulama silam, antaranya para ulama dari mazhab Hanafi dan ulama mazhab-mazhab lain menyebut sekitar 57 bentuk perbuatan yang membatalkan puasa adalah adalah tindakan yang kurang sesuai. Malah ia juga amat digemari oleh ulama masa kini sehingga terdapat yang menghabiskan masa begitu lama untuk merangka fatwa, berijtihad dan meletakkan kaedah bagi sesuatu perbuatan. Adakalanya ia adalah isu yang tidak memerlukan perhatian begitu mendalam.

Masalah ini dilihat semakin bertambah, apabila ijtihad dalam bab ini semakin bercambah hingga menyebabkan kesukaran orang kebanyakkan (awam) menjalankan ibadah ini dengan tenang kerana perincian perbuatan yang membatalkan puasa amat cabang (furu') dan terlampau banyak. Ia menyebabkan orang awam yang terhad kemampuan, masa dan rujukan sering berada dalam kebimbangan dengan isu batal dan tidak batal puasa ini. Lebih dikesali adalah perbincangan tentang ini juga ada meninggalkan perbincangan yang lebih besar berkenaan Ramadhan. (Taysir al-Fiqh - Fiqh As-Siyam, hlm 86-87)

Sebagai contoh, antara isu terbesar yang patut diberikan fokus mendalam di waktu Ramadhan adalah :-

1) Raih Taqwa : Firman Allah yang mengarahkan kita berusaha meraih taqwa di dalam bulan ini. Perbincangan berkenaan kaedah, cara dan cabaran yang boleh menghalang kita mencapai target ini perlu diberikan perhatian lebih.

2) Bulan Ingatan Fungsi Al-Quran : Firman Allah yang menyebut bahawa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadhan ini sebagai petunjuk, dan bukti kebenaran petunjuk dan pembeza di antara haq dan yang batil. Justeru perbincangan berkenaan kemestian umat Islam kembali kepada Al-Quran sebagai satu-satunya formula untuk berjaya sebagai golongan bertaqwa dan selamat dunia akhirat perlu diperhebat.

3) Amaran Terhadap Pengikis Pahala Ramadhan Yang 'Confirmed' : Sabda-sabda Nabi berkenaan tindakan yang boleh menghapuskan pahala puasa Ramadhan seperti bercakap kotor, nista, carut dan perbuatan jahat dan keji di waktu bulan ini. Ia perlu dipertekankan kerana ia adalah perkara yang disepakati bakal merosakkan pahala puasa seseorang walaupun ia tidak sampai membatalkan zahir puasanya.

4) Kaedah Penambah Pahala & Redha Allah di Bulan Ramadhan Yang 'Confirmed': Sabda-sabda Nabi yang mengandungi janji-janji dan tawaran Allah di bulan ini juga perlu diperluas kepada orang ramai agar semakin ramai yang berpotensi ke Syurga Allah sekaligus melemahkan fungsi Syaitan dan nafsu amarah yang sentiasa ingin mengajak kepada kemaksiatan.

Adapun isu perkara yang membatalkan puasa, sewajarnya ditumpukan kepada hukum yang disepakati sahaja. Justeru, larangan yang disepakati tatkala puasa adalah menahan nafsu syahwat, menanggung lapar dan dahaga serta menahan diri dari bersetubuh dengan isteri di siang hari dengan niat ikhlas ibadat kerana Allah. Inilah yang dijelaskan dari al-Quran dan as-sunnah, demikian juga menjauhi kata-kata nista, bohong, mengumpat, cercaan dan lain-lain dosa anggota demi kerana Allah. Ia disebut di dalam ayat al-Baqarah : 187 dan disokong oleh hadith-hadith yang banyak.

Merokok, keluar darah haid atau nifas dan hilang aqal adalah dipersetujui secara sepakat ulama membatalkan puasa.

Adapun yang tidak disepakati, boleh dibincangkan cuma jangan sampai ia mengambil perhatian utama kita apabila berada di dalam Ramdhan. Sebagai panduan, berikut disertakan beberapa hukum secara ringkas berkaitan puasa yang kerap ditanya oleh orang ramai :-

1) Darah keluar dari tubuh ; samada untuk berbekam, ambil darah pesakit, menderma darah, tercedera, darah dari hidung, tangan dan lain-lain.

Hukumnya : Tidak batal puasa kerana yang membatalkan adalah yang masuk ke tubuh melalui saluran terbuka hingga ke perut dan bukannya ‘yang keluar' dari tubuh. (As-Siyam Muhdathatuhu wa hawadithuhu, Dr Muhd ‘Uqlah, hlm 215). Manakala pandangan pembatalan puasa dengan berbekam yang berdalil hadith riwayat Abu Daud dan Ibn Majah dengan sanad sohih menurut Imam An-Nawawi, ia telah di pinda (nasakh) dengan hadith dari Ibn Abbas yang menyebut Nabi SAW berbekam dalam keadaan baginda berpuasa. (Riwayat Al-Bukari, 3/43) kerana hadith dari Ibn Abbas ini berlaku tatkala Haji Wida' dan terkemudian dari hadith yang menyebut batal kerana bekam. (Tasysir al-Fiqh, Qaradawi, hlm 90). Malah ini juga padangan majority mazhab kecuali Hanbali. ( Bidayatul Mujtahid, 1/247)

2) Memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka dan dikeluarkan kembali tanpa sampai ke perut dan yang seumpamanya di bahagian kepala.

Ia seperti memasukkan alat tertentu ke dalam kemaluan wanita atau dubur ketika proses perubatan yang berkaitan, demikian juga memasukkan jari ke dalam hidung, telinga, mulut dan dubur.

Hukumnya : Tidak membatalkan puasa kecuali jika alatan itu dibiar tinggal di dalam kemaluan tadi, kerana illah @ faktor penyebab batal puasa adalah masuknya sesuatu berfizikal ke perut. Terkecuali juga, wanita atau lelaki yang memasukkan jarinya ke dubur atau kemaluannya dengan tujuan nafsu, maka ia membatalkan puasa, tetapi jika tujuan istinja' atau membasuhnya maka hukum yang lebih kuat menurut para ulama adalah tidak batal. (As-Siyam, Dr Md ‘Uqlah, hlm 211). Ini juga dipersetujui oleh Syeikh Atiyyah Saqar yang mengatakan masuk sesuatu ke telinga dan hidung yang tidak sampai ke perut atau bahagian otak adalah tidak membatalkan puasa. (Min Ahsanil Kalam fil Fatawa). Tidak dinafikan terdapat fatwa yang mengatakan batal, justeru, nasihat saya adalah lebih baik menjauhinya kiranya tiada tujuan yang agak mendesak. Kerana menjauhi yang khilaf (perbezaan pendapat) itu lebih baik.

3) Pil elak haid untuk puasa penuh :

Hukumnya : Harus dengan syarat tidak membawa mudarat kepada pusingan haidnya, dan memerlukan nasihat doktor Islam yang berwibawa. Namun yang terbaik adalah tidak menyekat haid, dan tidak menganggu kitaran fitrah yang telah ditentukan oleh Allah swt. selain itu wanita sedang haid juga masih boleh melaksanakan pelbagai jenis ibadah.

4) Penyembur gas untuk pesakit lelah :

Hukumnya : Baru-baru ini pada bulan Julai 2007, Persidangan Majlis Fiqh Antarabangsa di Putrajaya ada membincangkan isu ini. Tidak dinafikan ia satu isu yang amat kerap dibincangkan oleh para ulama seantero dunia dan mereka berbeza pandangan apabila sebahagian menyatakannya batal dan sebahagian lain menolak.

Menurut kajian terperinci bantuan para doktor, mendapati gas semburan itu punyai jisim-jisim putih yang jelas kelihatan jika di sembur di atas kertas. Selain itu, hampir 90 % darinya akan terus masuk ke tekak dan melekat di esophagus dan terus ke perut. Ini bermakna ianya jisim-jisim gas itu masuk ke perut setiap kali semburan. Justeru sudah pasti ia membatalkan puasa. Demikian pandangan awal dari Majlis Fiqh Antarabangsa yang bersidang Juali 2007 baru-baru ini, tetapi kemudiannya mereka menarik balik keputusan mereka untuk dibincangkan lebih terperinci dalam persidangan akan datang.

Bagaimanapun para ulama masih perlu bergantung kepada makumat jelas dari para doktor bagi memberikan fatwa tepat kerana Syeikh At-Tantawi, Syeikh Dr Muhd ‘Uqlah, menyebut hukumnya tidak batal kerana gas itu hanya terhenti di paru-paru dan tidak masuk ke perut. Manakala, ubat lelah jenis hidu melalui hidung adalah membatalkan puasa kerana ia akan masuk ke bahagian kepala. (As-Siyam, Dr Md Uqlah, hlm 226)

Namun jelas para ulama berhati-hati dalam memberikan keputusan dalam hal ini kerana menyedari walaupun serbuk-serbuk dari inhaler tersebut boleh memasuki ruang perut, namun ia adalah satu keperluan buat pesakit athma dan tidak pula dilaksanakan secara saja-saja, bukan pula kerana nafsu lapar.

5) Suntikan ke dalam tubuh melalui tangan, kaki selain rongga terbuka yang asal:

Hukumnya : Terdapat dua jenis : samada untuk berubat atau untuk menguatkan. Jika ia digunakan untuk mengurangkan demam, bius, pain killer dan apa jua tujuan asas perubatan, ia disepakati tidak membatalkan puasa (Al-Qaradawi, hlm 100 ; ‘Uqlah , hlm 226). Demikian juga hukumnya suntikan kalsium dan sebagainya untuk kekuatan badan demi perubatan.

Berkenaan suntikan makanan, air seperti glukos dan sepertinya untuk tujuan perubatan; para ulama sekali lagi berbeza pandangan : Pandangan majoriti adalah : Tidak membatalkan puasa kerana ia tidak masuk ke dalam tubuh melalui rongga terbuka dan ia tidak mengenyangkan serta tidak bercangah dengan hikmah puasa. Ia adalah fatwa oleh Syeikh Dr Yusof Al-Qaradawi, Syeikh Md Bakhit, Syeikh Abd Rahman Taj, Syeikh Ahmad As-Syurbashi, Keputusan Lajnah Fatwa Azhar tahun 1948 (Taysir Al-Fiqh As-Siyam, hlm 100; Fatawa Syar'iyyah, hlm 268 ; Yasalunaka, 5/53 dll ).

Bagaimanapun, suntikan jenis makanan ini membatalkan puasa terutama jika dilakukan secara sengaja untuk melarikan diri dari ujian keletihan lapar dahaga puasa.

6) Berkumur-kumur dan air masuk ke rongga hidung semasa wudhu.

Hukumnya : Tidak membatalkan puasa, cuma jika berlebihan berkumur ulama Syafie mengatakannya terbatal. Justeru, jauhilah berlebihan di ketika puasa dalah lebih baik.

Ia berdasarkan hadith : "Sempurnakan wudhu , basuhlah celah-celah jari jemarimu, dan lebih-lebihkan menyedut air ke hidungmu kecuali tatkala kamu berpuasa ( Riwayat Abu Daud , no 142 ; At-Tirmidzi, 788 ; Al-Hakim, Sohih menurut Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban & Al-Hakim dan dipersetujui oleh Az-Zahabi ; albani ; Sohih).

7) Melakukan Maksiat seperti tidak solat :

Hukumnya : Tidak batal puasa menurut majoriti mazhab dan ulama. Akan tetapi dosa maksiat itu akan ditanggung berasingan mengikut jenis maksiat, malah mungkin bertambah besar dosanya kerana mencarik kehormatan Ramdhan. Pahala puasanya pula akan terhapus Selain itu, ia juga mencarikkan keseluruhan tujuan berpuasa iaitu bagi melahirkan insan taqwa dan jauh dari maksiat. (Qaradawi, hlm 104) Nabi bersabda : "Barangsiapa sempat bertemu Ramadhan dan tidak diampun dosanya, maka semakin jauh ia dengan Allah" (Riwayat Ibn Hibban)

8) Mencium lelaki dan wanita semasa berpuasa

Hukumnya : Mencium isteri atau suami tatkala berpuasa, tidak batal menurut majoriti ulama.

Ia berdasarkan beberapa dalil antaranya :-

كان رسول اللَّهِ يُقَبِّلُ وهو صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وهو صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ كان أَمْلَكَ لِإِرْبِهِ

Ertinya : "Nabi S.a.w mencium dan bermesra (dengan isterinya) dalam keadaan ia berpuasa, tetapi baginda adalah seorang yang menguasai diri dan nafsunya" (Riwayat Abu Daud, 2/311 ; Syuaib arnaout : Sohih)

Dan satu lagi adalah : -

فجاء شاب فقال أقبل يا رسول الله وأنا صائم قال لا قال فجاء شيخ فقال أقبل وأنا صائم قال نعم قال فنظر بعضنا إلى بعض فقال النبي قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض إن الشيخ يملك نفسه رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه كلام

Ertinya : Kami bersama Nabi tiba-tiba didatangi oleh seorang pemuda dan bertanya : Aku berpuasa dan aku mencium isteriku, jawab nabi : Jangan ; tiba-tiba dating seorang tua dan bertanya soalan yang sama : Jawab nabi : Ye ( tiada masalah) ; kami kami saling berpandangan antara satu sama lain, maka nabi berkata :-

"aku tahu apa mengapa kamu saling berpandangan antara satu sama lain, sesungguhnya orang tua mampu mengawal dirinya (nafsu)" (Riwayat Ahmad dan At-Tabrani, sanad terdapat Ibn Lahi'ah yang diperkatakan tentangnya, menyebabkan hadis dianggap dhoif)

Al-Qaradawi pula menambah "berapa ramai orang tua zaman sekarang yang turut tidak mampu mengawal nafsunya " (Fiqh As-Siyam, hlm 106 )

Kesimpulannya, ia tidak membatalkan puasa dan ciuman sebegini tidak harus jika ia boleh membawa mudarat seperti menaikkan nafsu dan boleh membawa kepada persetubuhan di siang hari ramadhan.

9) Wanita tamat haid

Wanita tamat haid pada waktu malam dan sempat niat pada waktu malamnya sebelum naik fajar subuh. Ia dikira sah walaupun belum mandi hadas. Jika ia tidak sempat berniat sebelum fajar subuh, seperti belum makan dan minum apa-apa pada pagi itu, kemudian pada jam 8 pagi haidnya kering, ia tidak dikira boleh berpuasa pada hari itu kerana tiada niat bagi puasa wajib boleh dibuat selepas terbit fajar.

Demikian juga ditegaskan oleh majoriti ulama (Al-Mughni, Ibn Quddamah, 4/201)

Dalilnya adalah :-

من لم يُجْمِعْ الصِّيَامَ قبل الْفَجْرِ فلا صِيَامَ له

Ertinya : "Barangsiapa yang tidak berniat untuk puasa sebelum fajar, tiada puasa (wajib) baginya" ( Riwayat Abu Daud, 3/108 ; Albani : Sohih )

10) Keluar air mazi

Air mazi adalah air yang keluar dari kemaluan lelaki atau perempuan kerana naik syahwat. Banyak persoalan berkenaan keluarnya air mazi semasa berpuasa, samada ia membatalkan puasa atau tidak.?

Zahir dalam mazhab Hanbali menyatakan, ia membatalkan puasa.

Bagaimanapun mazhab Hanafi, Syafie, Awzai'e, Hasan albasri, As-Sya'bi dan Imam Ahmad dalam satu pendapatnya berfatwa keluarnya air mazi tidak membatalkan puasa. Saya lebih cenderung dengan pendapat ini.

11) Keluar air mani tanpa setubuh

Mencium dan menyentuh sehingga keluarnya mani dengan syahwat adalah membatalkan puasa dan wajib qadha, ia adalah disepakati oleh seluruh ulama.

Adapun keluarnya air mani hanya kerana berfikir lucah dan melihat dengan syahwat, ia tidaklah batal menurut sebahagian ulama termasuk mazhab Syafie, Hanafi. (Al-Mughni, 4/159)

Manakala mazhab Hanbali dan Maliki mengatakannya batal.

Walau bagaimanapun, saya lebih cenderung dengan pendapat yang mengatakannya batal kerana ia benar-benar bercanggah dengan tujuan dan maqasid puasa dalam Islam. Selain itu, ia juga adalah sama dengannya keluar mani kerana sentuhan.

Keluar air mani kerana bermimpi di siang hari Ramadhan atau kerana sakit tertentu. Sepakat ulama menyatakan ia tidak membatalkan puasa.

12) Menelan air liur

Hukum : Ia tidak membatalkan puasa disebabkan terlalu sukarnya untukmenjaga hal seperti ini. (Al-Mughni, Ibn Quddamah, 4/159)

13 ) Mandi

Tiada masalah untuk orang berpuasa mandi, ia tidak membatalkan puasa. Dalilnya adalah hadis yang menunjukkan Nabi s.a.w mengizinkan orang yang junub mandi selepas waktu subuh. Ibn Abbas juga pernah disebutkan mandi ketika berpuasa. Kecuali seseorang mandi sambil mencuri minum sebagaimana yang mungkin dilakukan oleh para remaja dan lainnya, maka ia batal kerana minum dan bukan mandi itu sendiri.

14) Berniat berbuka atau membatalkan puasa sebelum waktu.

Tindakan sebegini adalah membatalkan puasa menurut mazhab Syafie, Hanbali dan Hanafi. Cuma jika dengan segera seseorang itu kembali berniat dan membetulkan niatnya tadi, puasa tidak terbatal.

Justeru, seluruh individu berpuasa wajib menjaga niatnya agar tidak terpesong untuk membatalkannya. Imam Ibn Quddamah menolak pandagan yang mengatakan tidak batal kerana ibadah itu adalah berdasarkan niat seperti solat juga yang akan terbatal jika berniat membatalkannya. (Al-Mughni, 4/175)

Sekian,

Ramadhan Al-Mubarak dan selamat menjalani ibadah puasa untuk semua pengunjung zaharuddin.net

Zaharuddin Abd Rahman

13 Sept 2007

01 Ramadhan 1428 H

http://www.zaharuddin.net/

Bulan Kecergasan

Sesi pemanasan (warm up)

Latihan membuat gajet untuk persiapan perkhemahan tidak lama lagi.

Undian untuk pelawanan bola sepak.

Aksi perlawanan yang sengit.

Bola jaring tidak kurang hebatnya.

Wednesday, July 28, 2010

Prasarana 2

Pintu masuk utama SK Parit Mahang

Kampus Astro

Kelas 6 Arif

Padang sekolah

Pusat sumber sekolah

Prasarana 1

Kawalan keselamatan 24 jam.

Pusat akses sekolah


Makmal komputer


Bangunan akademik blok F

Bangunan akademik baru 4 tingkat dijangka siap Disember 2010


Rekod UPSRInfo Sekolah

SK PARIT MAHANG (BBA3022)

VISI SEKOLAH
SKPM Cemerlang

MISI SEKOLAH
- 100% Murid menguasai 3M sebelum masuk tahap II
- Semua murid terlibat dalam kokurikulum
- Memastikan murid berilmu dan berakhlak
- Melahirkan murid yang mempunyai cita-cita baik

MOTTO SEKOLAH
Disiplin, Ilmu, Jaya

SEJARAH SEKOLAH
Perjuangan penduduk Parit Mahang dengan sokongan YB. Dato’ Hj. Miskon Bin Sutero, DPMS, SSA, AMN, JP, ADUN Kawasan Jeram telah berjaya mendapatkan sebuah Sekolah Kebangsaan Parit Mahang yang mulai dibina September 1984 di atas tapak yang diperuntukan lebih kurang 8 ekar.

Kerja-kerja pembinaan bangunan sekolah siap pada November 1984. 3 Januari 1985 dalam sejarah, SK Parit Mahang memulakan sesi persekolahannya dengan murid seramai 244 orang dengan diterjui oleh En. Nordin Bin Siran sebagai Guru Besar yang pertama.

Guru : 37 Orang
Staf Sokongan : 8 Orang termasuk fasilitator Schoolnet
Kelas : 15 buah
Murid : 519 orang termasuk pra sekolah


Pentadbir SekolahGuru Besar : En Abd Rahman bin Marhaban

GPK 1 : Pn Salbiah Bt Mohd Taib

GPK Hem : Pn Hjh Nafsiah Bt Mohd Salim

GPK Ko-ku : Tn Hj Rahim b. Dahalan


Related Posts with Thumbnails